Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

  

 

 

 

Publicat a Blog
Dilluns, 22 Octubre 2012 10:50

L’emigració s’accelera

La setmana passada l’INE va actualitzar les seves estimacions de fluxos migratoris, que vénen a confirmar les tendències apuntades els mesos d’abril i juliol d’enguany: l’emigració de residents a l’Estat cap a l’estranger estan augmentant de forma significativa i, especialment, les dels ciutadans de nacionalitat espanyola.

Efectivament, el passat mes de setembre van marxar d’Espanya gairebé 50.000 persones, la xifra més alta en un sol mes dels últims quatre anys. A més, aquesta pèrdua de població no s’ha vist compensada amb nous immigrants, ja que n’han arribat uns 33.000, la xifra més baixa dels últims quatre anys en un mes de setembre, que tradicionalment és el mes de l’any amb més immigració. Així, el setembre de 2012 és l’onzè mes consecutiu en què el saldo entre immigració i emigració és negatiu i, a més, és el primer mes de setembre dels últims quatre anys en què això passa. [...]

Publicat a Blog
Dijous, 26 Juliol 2012 09:49

Espanya, país d'emigrants?

Fa uns dies l’INE va publicar noves dades sobre les estimacions de fluxos migratoris. Fer el seguiment dels seus efectes demogràfics resulta summament important tenint en compte el context econòmic actual que afavoreix que Espanya (i també Catalunya) deixi de ser un país que rep immigració per tornar a ser de nou un país d’emigrants. L’any 2011, després de molts anys, va acabar amb saldo negatiu: és a dir, d’Espanya va marxar més gent de la que va arribar. Tal i com s’ha comportat el primer semestre del 2012 està clar que el saldo negatiu serà notablement més alt que l’any passat. Així, d’un  saldo negatiu de 50 mil persones al 2011 s’ha passat a un saldo negatiu de més de 70 mil només en el primer semestre de l’any. L’increment del saldo negatiu ve determinat tant per l’arribada d’un nombre menor d’immigrants com per l’increment del nombre de persones que marxen fora, que no ha parat de créixer en relació a fa un any. Si l’increment d’immigrants que és habitual al mes de setembre no ho resol, per primera vegada en els últims anys el nombre d’emigrants haurà estat superior al d’immigrants en tots i cadascun dels mesos de l’any. [...]

Publicat a Blog

A continuació, us presentem un nou Breu de Dades de GESOP sobre la població mundial, que té la voluntat de mostrar-vos de forma molt gràfica algunes dades que són vitals per entendre l’evolució actual i futura del planeta, tant globalment com als diferents indrets. Es tracta, bàsicament, d’una mirada a través de les piràmides de població dels diferents continents i dels països més poblats del món. Feu click sobre la imatge per accedir al document.

Publicat a Blog

Com ja és sabut, el nombre de persones amb nacionalitat estrangera ha crescut de forma espectacular en els últims 15 anys, especialment entre els anys 2000 i 2009. Des d’aquest últim any, el creixement s’ha frenat i, de fet, l’any 2011 s’ha produït per primera vegada un retrocés en el nombre d’estrangers residents a Catalunya.

Ara bé, és interessant veure que mentre baixen el nombre de persones amb nacionalitat estrangera que viuen a Catalunya, creix el nombre d’individus nascuts a l’estranger i, més que mai, creix el nombre de persones que tenen nacionalitat espanyola però han nascut a l’estranger. [...]

Publicat a Blog
Dimarts, 24 abril 2012 07:32

Envelliment de la població

Els canvis poblacionals en els últims anys, especialment els últims 10, han estat molt importants al nostre país. Fa temps que es parla que la nostra societat està envellint. L’envelliment pot venir tant de l’increment del nombre de gent gran com del descens del nombre de gent jove. A Catalunya aquestes dues tendències han estat constants en els últims 30 anys. Només la presència de la població immigrant en els últims 10 anys ha mitigat lleugerament l’envelliment de la població. Tenim exemples extrems que ho posen de manifest: el districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona va passar de ser el més vell de la ciutat a ser el més jove. [...]

Publicat a Blog
Dimarts, 17 abril 2012 09:11

Emigració a l'estranger

Ahir l’INE va fer públiques les dades relatives a les estimacions de fluxos migratoris. Aquest és un dels indicadors demogràfics que, amb la crisi, està canviant de forma substancial. El saldo positiu fins el 2010 s’ha convertit en negatiu a partir del 2011. És a dir, hi ha més gent que marxa que gent que arriba. És un tema del qual se’n parla molt darrerament: cada cop són més els que se’n tornen al seu país d’origen, però també que cada vegada hi ha més gent d’aquí que se’n va cap a l’estranger. He estat mirant les dades que reflecteixen aquest fenomen i és evident que, si les estimacions publicades són correctes, des de mitjans de l’any passat el nombre de persones que marxa no ha parat de créixer, accentuant-se d’una forma molt important d’ençà que ha començat el 2012. [...]

Publicat a Blog